About Me

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות – הפוך את הבנות לתעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחות מעוניינים לתת שירותים באיכות טובה במיוחד. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתתעוות לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. הכל משפיע על הקמת השעבר של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון העובד. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל מוערך כ- 40-60 דולר ליום.